Youth edition 'What if I'm not chosen?'

Dit is de  jongereneditie van het project "Ben ik wel uitverkoren?".

Oorspronkelijk is deze brochure voor jongeren geschreven omdat  de Bijbelstudie "Ben ik wel uitverkoren?" voor sommige jongeren te pittig was, maar deze uitgave wordt ook graag gelezen door volwassenen. In de jongereneditie komen dezelfde onderwerpen aan de orde als in de Bijbelstudie, maar in deze brochure wordt alles eenvoudiger uitgelegd, o.a. door middel van illustraties en verhaaltjes. 

 

Use the menu to the right to browse the brochure


Click here for Chapter 1: What if I'm not chosen?

 

 


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.