Verantwoording

We hopen dat deze Bijbelstudie een bemoediging zal zijn voor degenen die in wanhoop leven omdat zij denken niet uitverkoren te zijn. Ook hopen we dat deze Bijbelstudie voor degenen die menen dat zij zelf niets kunnen of hoeven doen, en passief afwachten totdat God hen bekeert, een aanmoediging zal zijn om niet lijdelijk af te blijven wachten of onverschillig te blijven.

In deze Bijbelstudie leggen we de nadruk op de verantwoordelijkheid die wij mensen hebben en die de Heere God bij ons neerlegt: Bekeert u, en gelooft het Evangelie (Markus 1:15b).

Omdat de visie op de uitverkiezing vaak een hindernis is om tot de Heere Jezus te komen, willen we u uitnodigen en aanmoedigen om zelf te gaan onderzoeken wat hierover in de Bijbel staat. We hopen en bidden dat deze Bijbelstudie daarbij voor u tot zegen zal zijn en u zal helpen om de waarheid van het Evangelie te ontdekken; Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (Johannes 3:16).

Alle teksten in deze brochure zijn geciteerd uit de Statenvertaling. De Bijbelteksten staan cursief.

Deze brochure is niet geschreven vanuit een kritische of betweterige houding, maar met liefde en bewogenheid.Want de liefde van Christus dringt ons. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege; laat u met God verzoenen (2 Korinthe 5:14,20).

Van deze Bijbelstudie zijn ook (gratis) brochures verkrijgbaar.

Vanaf deze website, pagina 'Brochures' kunt u ook de jongereneditie 'Ben ik wel uitverkoren?' downloaden. Hiervan zijn ook (gratis) brochures verkrijgbaar.

Vanaf deze webpagina kunt u de Bijbelstudie en de jongereneditie ook downloaden in diverse andere talen, waaronder de Engelstalige Bijbelstudie 'What if I am not chosen?' en de Engelstalige youth edition 'What if I'm not chosen?' met Bijbelteksten uit de King James Version. Van de Engelstalige versies zijn ook (gratis) brochures verkrijgbaar.


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.