Is er dan geen uitverkiezing?

Als er geen uitverkiezing was, werd niemand zalig. Niemand kiest namelijk uit zichzelf voor God. Maar omdat God ervoor gekozen heeft om mensen te redden, worden er mensen zalig. Daarom is hun redding ook voor 100 procent zeker.

Uitverkiezing is niet bedoeld als een blokkade, als een muur waardoor u niet tot God kunt komen, maar als een poort tot zaligheid. Het is alsof aan de voorzijde van deze poort staat: 'Komt tot Mij'. Als u door die poort gegaan bent, staat als het ware aan de achterzijde van die poort: 'Ik heb u uitverkoren'. 

Uitverkiezing is niet uw garantie of vrijbrief om Gods redding aan te nemen, maar het feit dat u Gods redding aanneemt, is wel het bewijs van uw uitverkiezing.

Uitverkiezing is geen (nood)lot maar, achteraf gezien, een fundament van troost, bemoediging en zekerheid voor de gelovige.

We moeten niet met de uitverkiezing beginnen, maar ermee eindigen.


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.