Een kort verhaal

Het werd ineens mistig. Een wandelaar in de bergen kon geen hand meer voor zijn ogen zien. Op de tast vervolgde hij uiterst voorzichtig zijn weg. Plotseling struikelde hij en viel hij naar beneden. Gelukkig kon hij zich vastgrijpen aan een uitstekende richel van één van de rotspartijen. Daar hing hij boven de afgrond. Wat hij ook probeerde, hij kon niets vinden waarop hij zijn voeten kon afzetten of waarop hij kon steunen. Hij stond doodsangsten uit. Na verloop van tijd kon hij zich niet langer vasthouden. Zijn verkrampte handen moesten de richel loslaten. Met een gil stortte hij naar beneden. Het is voorbij, flitste door hem heen, ik sterf.

Gelukkig viel hij slechts een halve meter. Vlak onder hem bevond zich een rotsplateau. Wat was hij opgelucht en verbaasd! Als hij geweten had dat er onder hem een rotsplateau was, dan had hij al die angsten niet hoeven  doorstaan.

Enige tijd later verdween de mist en werd de man gered.

Zo is het ook met veel wanhopig zoekende mensen. Misschien bent u ook zo’n zoeker. U weet misschien ook niet hoe u voor eeuwig behouden kunt worden. Misschien is voor u wat dit betreft ook alles mistig en klampt u zich ook tevergeefs aan dingen vast. Wilt u zich overgeven en uw leven toevertrouwen aan de Heere God? Durft u erop te vertrouwen dat het offer van de Heere Jezus aan het kruis ook voor u genoeg is om gered te worden, zonder dat u hier zelf iets aan kunt toevoegen? Het offer van de Heere Jezus is de enige vaste grond waardoor u gered kunt worden.Hierop mag u vertrouwen en uw leven aan Hem overgeven.

Dan moet u alles loslaten wat u zelf nog dacht te kunnen (toe)doen om gered te worden. Ook dingen die mensen u geleerd hebben, maar die in strijd zijn met het Evangelie (zoals een verkeerde uitleg van de uitverkiezing) moet u dan loslaten. Dat kan een enorme strijd zijn in uw denken, maar dan zal de bedekking, waardoor u eerst de waarheid van het Evangelie niet duidelijk kon zien, weggenomen worden (2 Korinthe 3:16). Dan zult u de waarheid gaan verstaan en de waarheid zal u vrij maken (Johannes 8:32).

Laat u dan geestelijk 'vallen'op Jezus Christus, de Rots van alle eeuwen (2 Samuël 22:2,3,47, Psalm 18:3 en Psalm 62:3,8) en u bent gered! U hoeft echter niet, zoals de man in het verhaal hierboven, vol angst te laten vallen, maar u mag zeker weten dat de Heere God betrouwbaar is. Hij is de beste Persoon aan Wie u zich kan overgeven. Als u zich overgeeft aan Hem, dan mag u weten en erop vertrouwen dat Hij u zal redden.

Als u zich tot God keert, belijdt dat u een zondaar bent en Hem om vergeving vraagt, als u gelooft dat de Heere Jezus ook voor uw zonden aan het kruis gestorven is en als u uw leven overgeeft aan de Heere God, dan mag u erop vertrouwen dat u voor eeuwig behouden bent. U mag dan zeker weten: ik ben uitverkoren!


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.