Ben ik wel uitverkoren?


Ben ik wel uitverkoren? Deze vraag stelt de Bijbel ons niet, daarom hoeft u daarover niet over na te denken. Toch kan het zijn dat deze vraag bij u leeft en dat u ook rondloopt met andere vragen, zoals: ik wil wel een kind van God zijn, maar is Gods genade ook voor mij?  of: ik moet me bekeren, maar ik kan me toch niet bekeren? U wilt graag geloofszekerheid, maar u blijft zo twijfelen en u bent bang dat u uzelf bedriegt voor de eeuwigheid. Misschien bent u bang dat u voor eeuwig verloren gaat omdat u niet tot de uitverkorenen behoort, of denkt u dat u moet wachten totdat God u bekeert.


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.