Bestellen

Brochures bestellen

Als u (gratis) brochures wilt bestellen, wilt u dan a.u.b. doorgeven welke versie brochures u wilt bestellen (Bijbelstudiebrochure of jongereneditie), welk aantal en in welke plaats u woont.

Deze gegevens kunt u mailen naar info@benikweluitverkoren.nl . We kijken dan op welke manier we de brochures het beste naar u kunnen versturen. 

Als u in de buurt van een van de vrijwilligers woont, dan bezorgen we de brochures gratis. 

Als de brochures opgestuurd moeten worden, vragen we u wel om de verzendkosten te betalen. 

 

Groot aantal brochures bestellen 

De brochures verstrekken we gratis, ook als u een groot aantal bestelt, mits deze worden verspreid onder de doelgroep van deze missie. (Als u dit wilt, mag u evt. wel een gift geven, maar dat hoeft niet.)
 

Meenemen tijdens evenementen

Op de pagina 'Nieuws' vermelden wij aan welke gezinsbeurzen of evenementen wij deelnemen. De brochures zijn ook (gratis) verkrijgbaar op deze beurzen of evenementen bij onze kraam. Als u een groter aantal wilt meenemen vanaf één van de evenementen, wilt u dit dan a.u.b. vooraf aan ons doorgeven via dit mailadres? We zorgen er dan voor dat we voldoende brochures meenemen.

 


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.