Bijbelstudie 'Ben ik wel uitverkoren?'

Bijbelstudie over de uitverkiezing

Klik op de afbeelding om de Bijbelstudie te lezen.

Jongereneditie 'Ben ik wel uitverkoren?'

Jongereneditie 

Klik op de afbeelding om de jongereneditie te lezen.
 

Bible study 'What if I am not chosen?'

Bible study English 

Click on the image to read the Bible study.
 
 

Youth edition 'What if I'm not chosen?'

Youth edition English

Click on the image to read the youth edition.

 

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Deze vraag stelt de Bijbel ons niet, daarom hoeft u daarover niet na te denken. Toch kan het zijn dat deze vraag bij u leeft en dat u ook rondloopt met andere vragen, zoals: “Ik wil wel een kind van God zijn, maar is Gods genade ook voor mij?”; "Ik moet me bekeren, maar ik kan me toch niet bekeren?" Of u wilt graag geloofszekerheid, maar u blijft zo twijfelen en u bent bang dat u uzelf bedriegt voor de eeuwigheid. U bent misschien bang dat u voor eeuwig verloren gaat omdat u niet tot de uitverkorenen behoort, of u denkt dat u moet wachten totdat God u bekeert..

We hopen dat de website 'Ben ik wel uitverkoren?' een bemoediging zal zijn voor degenen die in wanhoop leven omdat zij denken niet uitverkoren te zijn. Daarnaast hopen we dat deze website voor degenen die menen dat zij zelf niets kunnen of hoeven doen, en passief afwachten totdat God hen bekeert, een aanmoediging zal zijn om niet lijdelijk af te blijven wachten of onverschillig te blijven.

Daarbij leggen we de nadruk op de verantwoordelijkheid die wij mensen hebben en die God bij ons neerlegt: Bekeert u, en gelooft het Evangelie (Markus 1:15b).  

Omdat de visie op de uitverkiezing vaak een hindernis is om tot de Heere Jezus te komen, willen we u uitnodigen en aanmoedigen om zelf te gaan onderzoeken wat hierover in de Bijbel staat. We hopen en bidden dat deze website daarbij voor u tot zegen zal zijn en u zal helpen om de waarheid van het Evangelie te ontdekken; Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (Johannes 3:16).

 


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.