10. 100 procent genade en 100 procent verantwoordelijkheid

Misschien vind je het best verwarrend. Aan de ene kant staat er in de Bijbel dat onze zaligheid 100 procent genade is en aan de andere kant staat er dat God een keuze van jou vraagt.

  • Kiest u heden, wien gij dienen zult (Jozua 24:15b).

Hoe zit dat nu precies? Is het nu genade of moet je toch ook zelf kiezen?

Een voorbeeld: reddingsoperatie in 2010

In augustus 2010 kwamen 33 Chileense mijnwerkers vast te zitten in een mijn op bijna 700 meter diepte. De kans was groot dat ze allemaal zouden sterven. Er werd echter besloten om een gat te graven van 700 meter diep. Via dit gat liet men een kooi zakken, waarmee uiteindelijk alle mijnwerkers naar boven werden gehaald en iedereen werd gered.

De vraag is: hoe zijn deze mijnwerkers gered? Hebben zij dat zelf gedaan? Nee, natuurlijk niet. Ze waren voor 100 procent afhankelijk van anderen die de sleuf groeven en de reddingskooi lieten zakken. Maar als ze nu niet in die kooi gestapt waren, zouden ze dan ook gered zijn? Nee, ze moesten wel zelf instappen. De mijnwerkers waren voor hun redding dus voor 100 procent afhankelijk van anderen en voor 100 procent zelf verantwoordelijk. In vertrouwen en met verwachting namen de mijnwerkers de middelen waar. Eenmaal boven gekomen, waren ze enorm dankbaar dat ze door toedoen van anderen gered waren.

Gods reddingsoperatie in 33 na Christus

Zo’n 2000 jaar geleden was er ook een reddingsoperatie. De Heere Jezus kwam ook van boven naar beneden. Hij gaf Zijn leven, toen Hij stierf aan het kruis van Golgotha. Als Hij niet was gekomen, zou er niemand gered kunnen worden, ook jij niet. Maar doordat de Heere Jezus stierf aan het kruis, is de straf voor de zonden betaald. Hierdoor kun jij gered worden. Hij vraagt echter wel om gelovig naar Hem toe te komen, net als de mijnwerkers die in moesten stappen (Mattheüs 11:28) . Komen is: (actief) tot Hem komen. Opstaan en naar Hem toe gaan en niet passief afwachten. Komen is: in gebed jezelf aan Hem overgeven, je zonden belijden, elke dag met Hem willen leven en Hem dagelijks dienen en volgen. Wie Hem niet aanneemt door het geloof gaat voor eeuwig verloren, maar wie zich overgeeft aan de Heere Jezus wordt gered.


Om over na te denken
Wat staat er in Mattheüs 22:1-12 en Mattheüs 23:37b over eigen verantwoordelijkheid? 


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.