Bijbelstudie Ben ik wel uitverkoren?

"Ben ik wel uitverkoren?" is een Bijbelstudie over de uitverkiezing, die bedoeld is voor mensen die worstelen met deze levensvraag. Klik op de afbeelding om de Bijbelstudie te openen.

Jongereneditie

Speciaal voor tieners/ jongeren hebben we een jongereneditie "Ben ik wel uitverkoren?" uitgegeven. Klik op de afbeelding om de jongereneditie te openen.
 

 

What if I am not chosen?

"What if I am not chosen?" is the English version of our Bible Study aiming to help people with questions about election. Click on the image to read the Bible study.
 

 

Ouderenversie

"Ben ik wel uitverkoren?" is een Bijbelstudie over de uitverkiezing voor ouderen die worstelen met deze levensvraag. Klik op de afbeelding om de ouderenversie van de Bijbelstudie "Ben ik wel uitverkoren?" te openen.

Youth version. What if I'm not chosen?

This is a special youth edition from the Bible study 'What if I'm not chosen' in English.


 

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Deze vraag stelt de Bijbel ons niet, dus daar hoef je eigenlijk niet over na te denken. Toch kan het zijn dat deze vraag bij jou leeft en dat je ook rondloopt met andere vragen, zoals: “Ik wil wel een kind van God zijn, maar kan dat ook voor mij?” Je denkt misschien dat het geen zin heeft om erom te bidden als je toch niet uitverkoren bent. Of je wilt graag geloofszekerheid, maar je blijft zo twijfelen en je bent bang dat jij jezelf bedriegt voor de eeuwigheid. Je bent misschien bang dat je voor eeuwig verloren gaat omdat je niet tot de uitverkorenen behoort, of je denkt dat je moet wachten totdat God jou bekeert..

Bijbelstudie 'Ben ik wel uitverkoren?'

De complete tekst van deze Bijbelstudie kun je online lezen of als pdf downloaden vanaf deze website. Alle Bijbelteksten van deze Bijbelstudie zijn geciteerd uit de Statenvertaling. Van de Bijbelstudie 'Ben ik wel uitverkoren?' zijn ook (gratis) brochures verkrijgbaar.

Jongereneditie 'Ben ik wel uitverkoren?'

Speciaal voor tieners, jongeren en mensen voor wie de Bijbelstudie 'Ben ik wel uitverkoren?' te pittig is, hebben we de jongereneditie geschreven. Hierin komen dezelfde onderwerpen aan de orde als in de Bijbelstudieversie 'Ben ik wel uitverkoren?' maar in de jongereneditie is alles eenvoudiger uitgelegd. Er staan ook korte verhaaltjes en illustraties bij om alles duidelijker te maken. Je kunt de jongereneditie online lezen of het pdf hiervan downloaden vanaf deze website. Hiervan zijn ook (gratis) brochures verkrijgbaar. Ook bij de jongereneditie zijn alle Bijbelteksten geciteerd uit de Statenvertaling.

Ouderenversie 'Ben ik wel uitverkoren?'

De ouderenversie is een speciale uitgave van de Bijbelstudiebrochure. Door enkele kleine aanpassingen sluit deze beter aan bij ouderen. Bij deze uitgave zijn o.a. de woorden "jij" en "jou(w)" vervangen door "u"en "uw". Ook deze versie kunt u online lezen of downloaden vanaf deze website. Bij de ouderenversie brochures, die gratis verkrijgbaar zijn, zijn de letters iets groter dan bij de andere uitgaven.

Engelstalige Bijbelstudie 'What if I am not chosen?'

De Engelstalige Bijbelstudie, 'What if I am not chosen?' met Bijbelteksten uit de King James Version kunt u downloaden als PDF. U kunt deze ook online lezen. Dit is de Engelse vertaling van de Bijbelstudie "Ben ik wel uitverkoren?". Ook hiervan zijn (gratis) brochures verkrijgbaar.

Engelstalige youth edition 'What if I'm not chosen?'

De Engelse vertaling van de jongereneditie, de youth edition 'What if I'm not chosen?' kunt u online lezen of downloaden als PDF.  De Bijbelteksten zijn geciteerd uit de King James Version. Hiervan zijn ook (gratis) brochures verkrijgbaar.

 

We hopen dat dit project een bemoediging mag zijn voor degenen die in wanhoop leven omdat zij denken niet uitverkoren te zijn. Daarnaast hopen we dat dit project voor degenen die menen dat zij zelf niets kunnen of hoeven doen, en passief afwachten totdat God hen bekeert, een aanmoediging zal zijn om niet lijdelijk af te blijven wachten of onverschillig te blijven.

We leggen daarbij de nadruk op de verantwoordelijkheid die wij mensen hebben en die God bij ons neerlegt: “Bekeert u, en gelooft het Evangelie” (Markus 1:15b).  

Omdat de visie op de uitverkiezing vaak een hindernis is om tot de Heere Jezus te komen, willen we jou uitnodigen en aanmoedigen om zelf te gaan onderzoeken wat hierover in de Bijbel staat. We hopen en bidden dat deze website daarbij voor jou tot zegen zal zijn en jou zal helpen om de waarheid van het Evangelie te ontdekken. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (Johannes 3:16).

 


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.